કનેક્ટ થાઓ

અમારી સાથે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ પર જોડાઓ

મહત્વપૂર્ણ નંબર

GPBO – 7575007183
યુવા તેજા / તેજસ્વિની– 7575001596

વેબસાઇટ – www.sardardham.org
FCRA & 80G – Sardardham

સિવિલ સર્વિસ સેન્ટર – 75750083867575007184
દિકરી સ્વાવલંબન યોજના – 7575001428

PAN – AAPTS3354N
GSTIN – 24AAPTS3354N1ZU

સરદારધામ સેન્ટ્રલ કાર્યાલય

સરદારધામ, વૈષ્ણોદેવી સર્કલ,
એસપી રીંગરોડ, અમદાવાદ-382481
M: 7575001548 / 1596 / 1438
Email : info.sardardham@gmail.com

સરદારધામ મધ્ય ગુજરાત કાર્યાલય

સરદારધામ મધ્ય ગુજરાત,
2-કેપ્રીયાસ એપાર્ટમેન્ટ,
27-રાજનગર સોસાયટી,
અકોટા સ્ટેડિયમ નજીક, અકોટા,
વડોદરા -390020
M: 7575033001
Email: sardardham.baroda@gmail.com

સરદારધામ દક્ષિણ ગુજરાત કાર્યાલય

સરદારધામ દક્ષિણ ગુજરાત,
ચોથું માળ, પ્રભુ પ્રસાદ,
નવા એસઆરકે હાઉસની નજીક,
હિન્દુ મિલન મંદિરની સામે,
કાસનગર ત્રણ રસ્તા, કસા નગર,
કતારગામ -395004
M: 7575007186
Email : info.sardardhamsurat@gmail.com

સરદારધામ સૌરાષ્ટ્ર કાર્યાલય

સરદારધામ સૌરાષ્ટ્ર,
મારવાડી સ્ટોક એક્સચેંજની સામે,
નાના માવા મેઈન રોડ,
ટ્રિનિટી હોસ્પિટલની બાજુમાં,
રાજકોટ- 360004
M: 7575009796
Email: info.sardardham.rajkot2019@gmail.com

સરદારધામ ઉત્તર ગુજરાત કાર્યાલય

સરદારધામ જી.બી.પી.ઓ. હોલ,
એપોલો આર્કેડ,
વિશ્વકર્મા વાડી,
મોઢેરા રોડ, મહેસાણા
M:7575001774
Email : gpbomehsana@gmail.com